Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2016 - 2017, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, với mục đích tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, ...