ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THCS ĐẠI TỪ LẦN THỨ III - NHIỆM KÌ 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THCS ĐẠI TỪ

 LẦN THỨ III - NHIỆM KÌ 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THCS ĐẠI TỪ

 LẦN THỨ III - NHIỆM KÌ 2022-2025

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 30/5/2022 của Ban Tổ chức Huyện uỷ Đại Từ hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 27/5/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan thuộc UBND huyện về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thuộc UBND huyện, nhiệm kỳ 2022-2025.

Căn cứ Công văn số 79-CV/ĐU ngày 09/6/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thuộc UBND huyện về việc Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan thuộc UBND huyện, ngày 8/7/2022 chi bộ trường PTDT Nội trú THCS Đại Từ long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về dự và chỉ đạo với Đại hội có các vị đại biểu: đ/c Nguyễn Nam Tiến - Uỷ viên BCH Đảng bộ Huyện, Bí thư Đảng bộ Khối - Phó chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ khối - Trưởng phòng GDĐT, đ/c Đặng Cương Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ Huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ khối - Chánh Văn phòng HĐND-UBND Huyện.

Đại hội chi bộ trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đại Từ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành vào ngày 08 tháng 7 năm 2022 tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đại Từ.

Thành phần được triệu tập: toàn thể Đảng viên của chi bộ: 24 đ/c (chính thức 24, dự bị: 0), vắng: 02 đồng chí, lý do: thực hiện nhiệm vụ coi thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội thống nhất:

            I. Nhất trí thông qua những nội dung cơ bản trong Báo cáo Tổng kết thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo tạo điều kiện của Đảng bộ khối các cơ quan thuộc UBND huyện, Chi bộ đã bám sát các nội dung của nghị quyết đại hộc chi bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2022. Lãnh đạo Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, đảng viên thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường trong công tác giáo dục nói chung và công tác giáo dục dân tộc của địa phương nói riêng. Vai trò của Ban chi ủy, chi bộ nhà trường được khẳng định và phát huy. Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao, trường PTDTNT THCS Đại Từ từng bước xây dựng để trở thành một trong những địa chỉ tin cậy về giáo dục dân tộc của huyện Đại Từ nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội nhất trí:

* Mục tiêu:

Lãnh đạo nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình; duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục dân tộc nói riêng, xây dựng đội ngũ; tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong thời kỳ mới đưa nhà trường trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy về giáo dục dân tộc ở địa phương.  

* Chỉ tiêu:

- Qui mô nhà trường: Duy trì quy mô 12 lớp, tuyển sinh và duy trì sĩ số đạt 100% theo chỉ tiêu Sở GDĐT Thái Nguyên giao hằng năm.

- Học sinh

Học lực:  98% đạt từ Trung bình (Đạt) trở lên, trong đó xếp loại Giỏi (Tốt), Khá từ 65% trở lên

Hạnh kiểm: 100% đạt từ Trung bình (Đạt) trở lên, trong đó xếp loại Tốt-Khá từ 95% trở lên

Tỷ lệ tốt nghiệp THCS hằng năm đạt 100%

Học sinh giỏi: Hàng năm đều có học sinh đạt giải HSG cấp huyện, cấp tỉnh

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Lao động tiên tiến: 90% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trở lên.

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 15% số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến.

- Tập thể nhà trường

Hàng năm cơ quan đạt danh hiệu: “Cơ quan văn hóa”; nhà trường đạt “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên hoặc Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chi bộ

Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phân loại đảng viên: 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết nạp từ 1-2 đảng viên mới/nhiệm kỳ.

- Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn, chi đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

Liên đội: Vững mạnh cấp huyện trở lên.

* Một số giải pháp

- Lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch giáo dục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường như: Lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt chương trình kế hoạch các năm học trong nhiệm kỳ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ, … để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình. Tổ chức tốt công tác quản lý, chăm sóc học sinh ở nội trú. Rèn luyện cho học sinh ý thức tự lập, tự chủ, tự chăm sóc bản thân. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý học sinh, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan tới học sinh nội trú.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên quán triệt, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến cán bộ giáo viên tạo nên sự thống nhất trong nhận thức giúp cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách chuẩn xác, hiệu quả.

- Lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo cấp trên trong việc đáp ứng đủ các vị trí việc làm, bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Làm tốt công tác qui hoạch cán bộ, động viên giáo viên tăng cường tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ...

- Thực hiện tốt công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đóng đảng phí đầy đủ, đúng kỳ hạn. Làm tốt công tác phát triển Đảng.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy chi bộ trường PTDT Nội trú THCS Đại Từ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

III. Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu thảo luận của đảng viên trong chi bộ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để bổ sung vào Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban chi ủy chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trường PTDT Nội trú THCS Đại Từ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Chu Thị Lan - Bí thư chi bộ, đồng chí Trương Khánh Thành - Phó bí thư chi bộ, đồng chí Trần Văn Đạt - Uỷ viên Ban chi uỷ. Giao cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Đảng ủy khối các cơ quan thuộc UBND Huyện để quyết định chuẩn y theo quy định; Đồng thời căn cứ vào Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

* Một số hình ảnh của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025:

 

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

 

 

Tác giả: Trường PTDTNT THCS Đại Từ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 219
Tháng 09 : 1.631
Năm 2022 : 60.593